Uppstart

Har du behov av en advokat?

0

En advokat är i grund och botten en jurist, som kan tillhandahålla rådgivning och juridiska tjänster samt att han eller hon kan biträda dig i en domstol om det ska ske en rättegång. För att få titulera sig advokat, så måste man vara en ledamot av Sveriges Advokatsamfund så väl som man måste följa advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed. Ofta är advokater verksamma inom brottmål. Om du är misstänkt för brott, så kan det vara en god idé att anlita en advokat Borås. Det så att du får hjälp med att ta tillvara på dina rättigheter.

Den som blivit utsatt för brott, den kan få hjälp av ett målsägandebiträde. Det för att få hjälp under själva förundersökningen och vid en eventuell rättegång.

Vad innebär brottmål?

Om du har blivit misstänkt för brott, så har du alltid rätt till en så kallad offentlig försvarare, men du kan även välja att själv anlita en advokat i Borås att biträda dig. Skillnaden består i att en offentlig försvarare betalas av staten, medan en privat advokat betalar du själv. Ett brottmål inleds alltid med en polisutredning, i en så kallad förundersökning. Om det då visar sig att personen, kanske du, är skyldig till brottet, så går det vidare till åtal. En åklagare lägger då in det som kallas för en stämningsansökan till tingsrätten. Åklagaren ska sedan kunna styrka att ett brott har begåtts.

Du som misstänks för brottet behöver ha en brottmålsadvokat som hjälper dig med ditt försvar.

Annat som en advokat kan hjälpa till med

Beroende på advokatbyrå, så kan en advokat hjälpa till med en mängd olika saker. Ofta är det så att advokater har specialiserat sig inom ett visst område. En advokat kan vara verksam inom brottmål, familjerätt, migrationsrätt, socialrätt, fastighetsrätt och affärsrätt. Det är smart att välja den advokat som sysslar med det du behöver hjälp med.

Ny inredning för hemmet

Previous article

Flyttfirma Malmö – tips inför flytten

Next article

You may also like

More in Uppstart