Uncategorized

Hur fungerar ett enskilt avlopp?

0

Vill du utforska och förstå olika typer av enskilda avloppssystem och deras funktionssätt? Då är du på rätt plats – här kan du lära dig om minireningsverk och markinfiltration eller markbäddar. Dessutom ger vi en kort översikt över de krav som ställs på enskilda avloppsanläggningar.

Vad innebär ett enskilt avlopp egentligen?

Ett enskilt avlopp är i huvudsak ett avloppssystem som inte är anslutet till det kommunala avloppsnätet. Ansvaret för detta avloppssystem ligger hos fastighetsägaren som måste säkerställa att det har tillräcklig kapacitet och uppfyller de miljökrav som ställs av kommunen. Vanligtvis är enskilda avloppssystem avsedda för 1–2 hushåll, men det finns även system som kan användas för exempelvis gruppbostäder och campingplatser.

Olika typer av enskilda avloppssystem

Minireningsverk

Minireningsverk har blivit alltmer populära som enskilda avloppslösningar både för fritidshus och permanenta boenden. Dessa system kan behandla alla typer av avloppsvatten, inklusive avlopp från toaletter. Reningen sker i tre steg – mekanisk, biologisk och kemisk. Ett minireningsverk har oftast en lång livslängd och kräver vanligtvis minimalt underhåll under flera decennier.

Markinfiltration eller markbädd

För rening av enbart BDT-vatten – avloppsvatten från bad, disk och tvätt – kan markinfiltration eller markbädd användas som lösning. Vid markinfiltration renas avloppsvattnet naturligt i jordlagret innan det når grundvattnet. Markbädd innebär att en bädd grävs och ersätts med speciell markbäddssand för att rena avloppsvattnet. Reningsprocessen i markbädden liknar den vid infiltration.

För att markinfiltration ska fungera krävs en genomsläpplig mark med kapacitet att transportera bort vattnet. Om man väljer markinfiltration men även har en vattentoalett i fastigheten krävs en separat ledning för toalettens avloppsvatten till en sluten tank. Det är ett viktigt övervägande för att säkerställa ett effektivt avloppssystem.

Vilka krav ställs på enskilda avloppsanläggningar?

Syftet med miljökraven för enskilda avloppsanläggningar är att förhindra utsläpp av skadliga ämnen i naturen. Kraven varierar beroende på var fastigheten är belägen. Om fastigheten ligger nära vattendrag eller känsliga områden är kraven högre när det gäller avloppsanläggningens förmåga att rena vattnet. För att få reda på specifika krav för ditt enskilda avlopp är det bäst att kontakta din kommun. De kan tillhandahålla information om gällande regler och krav fö23

Högkvalitativ skopa till din grävmaskin

Previous article

Tips för att hålla håret friskt och vackert

Next article

You may also like